La meva cistella
La teva cistella està buida

Avís legal

La present informació, normes i condicions (conjunt denominat com a Avís Legal) tenen per objecte regular, en el que sigui aplicable, l’ús del/s lloc/s web que ESTEL, S.L. posa a disposició del públic per així complir amb les obligacions legals al respecte.

El present Avís Legal va ser modificat el 14/04/2020.

SOBRE ESTEL, S.L. I SUIFF.COM

LLOCS WEB I DOMINIS

ESTEL, S.L. opera a la xarxa per oferir els seus serveis de millora del rendiment i la forma física en general, així com l’oferta i adquisició de productes relacionats a través de la marca SUIFF, amb els següents dominis:

considerant www.suiff.com como a domini principal.

MOLT IMPORTANT: Alguns serveis oferts en el/s lloc/s d’ESTEL, S.L., accessibles pels usuaris d’Internet, poden estar sotmesos a condicions particulars i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent. Això és d’aplicació, particularment, en el casos en què s’efectuïn reserves o contractin serveis o productes, en aquest cas s’haurà d’aplicar el contingut de les condicions generals de contractació de viatges (identificades com CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ en les pàgines corresponents).

OBJECTE I FUNCIONALITAT DELS LLOC D’ESTEL, S.L.

L’activitat de SUIFF (propietat d’ESTEL, S.L.) és la de serveis relacionats amb la millora del rendiment i la forma física, així com la comercialització dels seus productes.

ESTEL, S.L. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús, així com qualsevol altre condició particular.

ESTEL, S.L. fa tots els esforços necessaris al seu abast per oferir la informació continguda en els seus llocs web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat d’ESTEL, S.L., es procediria a la seva correcció immediatament després del seu coneixement, no podent acceptar cap tipus de responsabilitat derivada dels perjudicis que poguessin derivar-se dels erros o omissions de la informació continguda en els llocs.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, substituint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o a la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

INFORMACIÓ GENERAL (DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE)

En compliment amb l’art. 10 de la Llei 34/2003, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informem que ESTEL, S.L., Can Noguera 19, 1-2, Pol. Ind. El Barcelonès, 08630 Abrera, Barcelona amb NIF B-08331340, està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 20957, foli 0096, full 14665, inscripció 13.

Poden contactar amb nosaltres, a més a més d’estar a la seva disposició en les nostres oficines, utilitzant els següents mitjans:

  • Per correu electrònic, a través de l’adreça estel@estelgrup.com
  • Per telèfon, al número d’atenció al client +34 93 770 51 12.

SOBRE ELS USUARIS

L’accés i/o ús del/s lloc/s d’ESTEL, S.L. per part d’una persona, atribueix la condició d’USUARI a aquesta persona. L’USUARI accepta, per a l’ús i accés del/s diferents lloc/s d’ESTEL, S.L., les Condicions Generals d’Ús del/s lloc/s d’ESTEL, S.L. presentades a continuació.

L’Usuari del/s lloc/s d’ESTEL, S.L. ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasiones en què es proposi usar-los, ja que aquests i les condicions recollides en el present Avís Legal es poden haver modificat.

CONDICIONS D’ÚS DEL/S LLOC/S D’ESTEL, S.L.

El/s lloc/s d’ESTEL, S.L. ofereixen accés a diversos continguts (servies, informacions, dades, etc.). L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús per la seva part del/s lloc/s d’ESTEL, S.L. Per això, és responsabilitat, compromís i obligació de l’usuari fer un ús adequat dels continguts i serveis que ESTEL, S.L. ofereix a través del/s lloc/s d’ESTEL, S.L. Especialment, l’USUARI es compromet a no emprar-los en accions que puguin:

  • Incórrer en activitats il·lícites o il·legals segons l’ordenament jurídic europeu i espanyol.
  • Vulnerar la legislació espanyola i internacional en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes informàtics d’ESTEL, S.L., dels seus proveïdors o de terceres persones.
  • Introduir o difondre a la xarxa programari maliciós, virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys esmentats en el punt anterior.
  • Intentar accedir o, si s’escau, utilitzar els comptes d’altres usuaris i modificar o manipular les seves dades.

EDAT DELS USUARIS

El/s lloc/s d’ESTEL, S.L. no tenen continguts ofensius o inadequats per a menors d’edat. No obstant això, no es permet l’ús de menors de 14 anys, sent recomanable que, si escau, l’ús es faci tutelat per algun responsable legal o major d’edat. En cap cas els menors de 14 anys han de subministrar a ESTEL, S.L. dades de caràcter personal, pròpies o de familiars. Per respectar la legislació vigent, ESTEL, S.L. prohibeix la contractació o reserva de productes i/o serveis a menors de 18 anys o incapacitats legals.

RESPONSABILITATS

RESPONSABILITATS DE L’USUARI I D’ESTEL, S.L.

L’USUARI és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització inadequada del/s lloc/s d’ESTEL, S.L., quedant ESTEL, S.L. exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’USUARI.

REGISTRE D’USUARIS

Per accedir a determinats serveis, cal la condició d’USUARI REGISTRAT. És responsabilitat de l’USUARI la custòdia de la contrasenya usada per evitar la usurpació de la seva identitat en els llocs d’ESTEL, S.L. als quals tingués accés per la seva condició d’usuari registrat.

Així mateix, l’usuari declara que tota la informació de caràcter subministrada per ell per a l’accés al/s lloc/s d’ESTEL, S.L. i durant la utilització de la mateixa, és vertadera, completa i precisa, i es compromet a mantenir-la actualitzada en els successius usos que pugui fer dels serveis oferts.

L’enviament i la remissió de dades que es realitzi per l’usuari a través del lloc Web d’ESTEL, S.L. o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica a la xarxa. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats als mateixos. ESTEL, S.L. realitza els seus millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS DEL LLOC WEB

Tots els elements que formen el lloc Web, així com la seva estructura, disseny i codi font de la mateixa, són titularitat d’ESTEL, S.L. i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc Web, així com la seva modificació i/o distribució sense citar el seu origen o sol·licitar prèviament autorització.

ESTEL, S.L. no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc Web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

ENLLAÇOS (LINKS)

Aquesta Web inclou enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines d’Internet externes al/s lloc/s d’ESTEL, S.L. En cas que l’USUARI faci servir aquests enllaços, ESTEL, S.L. l’informa que no exerceix cap tipus de control sobre aquetes llocs, els seus continguts i la possibilitat que recopilin informació de les seves activitats a Internet, incloses les realitzades en el nostre propi lloc.

En cap cas ESTEL, S.L. assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Si qualsevol usuari té coneixement que els enllaços remeten a pàgines amb continguts o serveis il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals, li agrairem que contacti amb ESTEL, S.L. indicant per, així, procedir a eliminar aquest enllaç.

Tota activitat efectuada en els llocs que no són titularitat d’ESTEL, S.L. està regulada per les seves pròpies normes i condicions, pel que recomanem que, abans del seu ús, els usuaris s’informin sobre això en els apartats d’Avís Legal, o similars, en els llocs fora del control directe d’ESTEL, S.L.