La meva cistella
La teva cistella està buida

Política de privacitat

IMPORTANT: El convidem a que llegeixi detingudament aquest Declaració de Privacitat per a conèixer perquè recopilem les seves dades personals i com són processades aquestes dades per ESTEL, S.L., Can Noguera 19, 1-2, Pol. Ind. El Barcelonès, 08630 Abrera, Barcelona. 

Aquesta Política està subjecta a canvis i, per tant, és convenient consultar-la cada vegada que Vostè decideixi visitar-nos. 

La present Política de Privacitat va ser modificada el 14/04/2020.

ÀMBIT

Aquesta Declaració de Privacitat en línia d’ESTEL, S.L. és pública i accessible a tots els usuaris i clients d’ESTEL, S.L., i s’aplica a tots els llocs web d’ESTEL, S.L., sent www.suiff.com el lloc o domini principal. 

També s’aplica a aquells documents o missatges emesos per ESTEL, S.L. que enllacen a aquesta Política o Declaració de Privacitat o, si escau, indiquen que s’accedeixi a ella perquè Vostè conegui l’ús que fa ESTEL, S.L. de les seves dades personals. 

A continuació, l’informem de manera general sobre els usos de la seva informació personal. Posteriorment, es detallen aquests usos i tractaments. 

INFORMACIÓ PERSONAL QUE RECOLLIM

Informació sobre l’ús de dades de caràcter personal, segons el disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, que adapta el Reglament a l’ordenament jurídic espanyol i completa i desenvolupa les seves disposicions (LOPDGDD). 

ESTEL, S.L. respecta el seu dret a la intimitat i aplica tota la normativa vigent amb l’objectiu de protegir les dades personals dels seus clients i usuaris. 

Les seves dades personals són tractades amb la màxima confidencialitat, havent adoptat ESTEL, S.L., com a Responsable del Tractament, les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. 

Perquè Vostè pugui rebre informació i, si s’escau, poder reservar o utilitzar els productes i serveis que ESTEL, S.L. ofereix a través del/s lloc/s d’ESTEL, S.L., és necessari que ens informi de certes dades personals necessàries per a poder, així, personalitzar-li els nostres serveis i ajustar-los als seus interessos i necessitats. 

Li recordem que és deure de l’usuari fer-nos saber qualsevol canvi que es produeixi en les seves dades, a ESTEL, S.L., i que hagués registrat les nostres llocs, per a procedir al seu manteniment en els fitxers corresponents. 

Per millorar els serveis que li oferim, és possible que al finalitzar el servei que li prestem, rebi una enquesta de satisfacció. En ella, se li demanarà una valoració dels serveis rebuts i un breu comentari sobre l’experiència viscuda. 

Recopilem la seva informació personal per diversos motius:

 • Atendre sol·licituds de serveis. 
 • Realització dels serveis. 
 • Confecció de pressupostos. 
 • Enviar-li missatges d’estat dels serveis en curs. 
 • Enviament de promocions que considerem interessants pels nostres clients. 
 • Enquestes de qualitat i de satisfacció per a la millora dels serveis que realitza ESTEL, S.L. 

A més a més, podem recopilar informació relacionada amb el seu ús dels nostres llocs web a través de diverses tecnologies, com l’ús de cookies. 

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oblit, portabilitat de dades i oposició pels medis indicats en el capítol “EXERCICI DE DRETS” del present document. 

MODES DE RECOLLIDA

ESTEL, S.L. recull dades personals a través de diversos canals: en el lloc web www.suiff.com, en el centre d’atenció telefònica d’ESTEL, S.L., en els mateixos centres físics d’ESTEL, S.L., a l’hora de sol·licitar un pressupost o un servei, en la pròpia aplicació SUIFF instal·lada en el seu dispositiu mòbil de l’app SUIFF o en la WEB https://www.suiff.com.

Dins del lloc web:

Formulari de contacte

Sol·licitem les següents dades personals: Nom, E-mail, Telèfon, Empresa, Posició, Assumpte, Missatge; per respondre als requeriments dels usuaris d’ESTEL, S.L. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa en la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualsevol altra consulta que pugui tenir i que no estigui subjecta a les Condicions de Contractació. 

En tot cas, i sempre que sigui aplicable, li donarem l’opció de negar-se a que utilitzem les seves dades amb fins d’enviaments o comunicacions publicitàries. 

COMUNICACIÓ A TERCERS

Ens autoritza a la comunicació de les dades com Nom, NIF, Dades Bancàries, etc., a les Entitats Financeres amb les quals treballa ESTEL, S.L. només als efectes de gestionar les transferències, cobraments i pagaments que doni lloc a la relació comercial i a l’ús dels nostres serveis. 

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, ESTEL, S.L. comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents Condicions de Privacitat: 

 • Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware, amb oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar a ESTEL, S.L. a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús d’ESTEL, S.L. (incloent la seva direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. 

Per últim, Vostè ens autoritza a que puguem enviar la informació necessària per al procés de qualsevol incident/assistència coberta per la seva companyia asseguradora i que aquesta pugui requerir. 

TRACTAMENT I USOS

Usted podrá revocar en todo momento la autorización que haya otorgado a fin de permitir que sus datos sean utilizados de una manera específica. Dicha revocación de autorización no podrá tener efecto retroactivo.

Realització i gestió del servei contractat i facturació 

Sense les dades sol·licitades, no serà possible la realització del servei. 

Les dades personals, així com les relatives al servei, seran conservades en els nostres fitxers durant el temps necessari per poder fer efectiva la garantia del servei prestat (5 anys). 

Les dades relatives a la facturació del servei seran conservades en els nostres fitxers durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i fiscals aplicables als serveis realitzats per ESTEL, S.L. (5 anys + l’any en curs). 

Sobre aquest tractament de dades, Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets: 

 • D’accés, per conèixer quines dades conservem i tractem. 
 • De rectificació, en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte). 

Servei de Qualitat

Per complir amb els nostres compromisos de qualitat amb el client, puntualment realitzem una enquesta destinada a conèixer la satisfacció amb els treballs realitzats als nostres clients i usuaris per, així, poder millorar els nostres serveis. 

Aquestes enquesten s’efectuen per medis electrònics (es rep un e-mail amb enllaç a la web on es realitza l’enquesta) i en elles no es recull cap dada personal addicional a les que Vostè ens hagi proporcionat prèviament. 

En qualsevol cas, les dades personals de contacte recopilades amb el fi d’enviar-li l’enquesta de qualitat únicament seran utilitzades si Vostè ens atorga el seu consentiment explícit. 

Les dades personals referents a aquest tractament seran conservades per això durant 3 mesos. 

Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets: 

 • D’oposició i limitació, perquè les dades personals no siguin tractades –des de que es tramiti la seva sol·licitud- per a la finalitat del servei de qualitat. 
 • De rectificació, en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte).

Informació sobre els serveis d’ESTEL, S.L. 

Per mantenir-li informat sobre els serveis prestats per ESTEL, S.L. i de les promocions puntuals, precisem tractar les seves dades de contacte. 

Per altra banda, en cada comunicació enviada se li oferirà l’oportunitat de donar-se de baixa de les mateixes; addicionalment Vostè pot exercir els drets indicats a continuació en qualsevol moment. 

Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets: 

 • D’oposició i limitació, perquè les dades personals no siguin tractades –des de que es tramiti la seva sol·licitud- per a la finalitat del servei d’informació. 
 • De rectificació, en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte).
 • De esborrat o supressió, en cas que ens retiri el seu consentiment per a aquest tractament. 

Elaboració de pressupostos

Les dades que Vostè ens proporcioni, per a l’elaboració del pressupost, es mantindran en els nostres fitxers fins que Vostè ens informi de la declinació de la seva execució o fins passats 2 anys; una vegada transcorregut aquest termini, seran esborrats. Altrament, passaran a formar part del tractament de Realització del Servei. 

Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D’accés, per conèixer quines dades conservem i tractem. 
 • De rectificació, en el cas que consideri que els drets no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte). 
 • D’esborrat, en el cas que desestimi definitivament l’actuació pressupostada per ESTEL, S.L. 

Estudi de candidatures d'ocupació

Les dades que Vostè ens proporcioni per participar en els nostres processos de selecció de personal, en cas de ser Vostè seleccionat per a la següent fase, li comunicarem tal decisió. Les dades per Vostè proporcionades es conservaran durant un temps màxim d’1 any passat el qual seran eliminades. 

Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D’accés, per conèixer quines dades conservem i tractem. 
 • De rectificació, en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte). 
 • D’esborrat o supressió, en cas que ens retiri el seu consentiment per a aquest tractament. 

Navegació

Al navegar per ESTEL, S.L. es pot recollir dades no identificables, que poden incloure direccions IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també les relacionades als seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisis de tercers: Google Analytics, Alexa, Facebook Inside, Twitter Analytics, SEMrush, Bing, Pixel de Facebook.

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt. 

Servei reCAPTCHA

La direcció IP de navegació serà enviada a Google com a part del sistema per poder discernir un humà d’un sistema de farciment i enviament de formularis automatitzat. Tots els detalls sobre la Política de Privacitat de Google es poden llegir en la pàgina https://policies.google.com/privacy?hl=es

Remàrqueting

La funció del remàrqueting ens permet arribar a les persones que hagin visitat el lloc web d’ESTEL, S.L. anteriorment i associar una audiència determinada a un missatge concret. El remàrqueting és un mètode per aconseguir que els usuaris que han visitat el lloc tornin a fer-ho. 

ESTEL, S.L. recopila informació per a aquesta funció de remàrqueting dins del seu lloc web. 

La informació recopilada gràcies a aquesta funció és recollida per les cookies de Facebook, Twitter, Google AdWords. Per conèixer les dades que recopilen aquetes cookies, visiti les següents Polítiques de Privacitat de Facebook, Twitter, Google AdWords.

Si Vostè no desitja que la seva informació sigui recopilada per aquestes cookies, pot inhabilitar l’ús de cookies de Google a través de la Configuració d’anuncis de Google. També pot inhabilitar l’ús de cookies d’un proveïdor tercer a través de la pàgina d’inhabilitació de Network Advertising Initiative.

Aquest tipus de serveis permet interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes directament des de les pàgines d’aquest lloc web. Les interaccions i la informació obtinguda per aquest lloc sempre estaran sotmeses a la configuració de privacitat de l’usuari en cada xarxa social. En cas que s’instal·li un servei que permeti interactuar amb aquestes xarxes socials, és possible que, encara que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de tràfic web relatius a les pàgines en les que estiguin instal·lats. 

Facebook Ads

A ESTEL, S.L. utilitzem Facebook Ads, la plataforma de publicitat de Facebook, que ens permet crear campanyes i anuncis. Al generar un anunci, es pot segmentar el públic per: lloc, dades demogràfiques (edat, sexe, etc.), interessos (activitats, aficions, etc.), el que compren a Internet i per altres canals, etc. 

Les dades obtingudes a través de Facebook Ads estan subjectes a aquesta Política de Privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent. 

Twitter Ads

A ESTEL, S.L. utilitzem Twitter Ads, la plataforma de publicitat de Twitter, que ens permet crear campanyes i anuncis. Al generar un anunci, es pot segmentar el públic per: lloc, dades demogràfiques (edat, sexe, etc.), interessos (activitats, aficions, etc.), el que compren a Internet i per altres canals, etc. 

Les dades obtingudes a través de Twitter Ads estan subjectes a aquesta Política de Privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent. 

Google AdWords

AdWords és una plataforma de Google destinada als ANUNCIANTS que vulguin anunciar-se a GOOGLE. A ESTEL, S.L. utilitzem Google AdWords, la plataforma de publicitat de Google, que ens permet crear campanyes i anuncis per mostrar-los en altres pàgines web. Al generar un anunci, es pot segmentar el públic per: lloc, dades demogràfiques (edat, sexe, etc.), interessos (activitats, aficions, etc.), el que compren a Internet i per altres canals, etc. 

Les dades obtingudes a través de Google AdWords estan subjectes a aquesta Política de Privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent. 

Serveis relacionats amb el producte Suiff

Sense les dades sol·licitades, no serà possible la realització del servei. 

Tipus de dades i conservació: Les dades personals identificatives, les relatives al seu gènere, edat, alçada i pes corporal, i les dades històriques sobre la seva evolució, així com les generades pel propi producte, seran conservades als nostres fitxers durant el temps que Vostè utilitzi els nostres serveis –algunes opcions són configurables per Vostè-. Arribat a aquest moment, les dades per Vostè proporcionades i generades es conservaran durant el temps necessari per poder fer efectiva la garantia del dispositiu físic Suiff. 

En relació a l’activació de l’opció de “ranking”, servei que permet poder comparar les seves dades d’activitat de Kg i força mitja amb la resta d’usuaris de l’aplicació. Vostè podrà indicar el seu nom o nickname, i afegir una fotografia de perfil. En qualsevol moment, si ho desitja, Vostè podrà eliminar aquestes dades sol·licitant-nos-ho, tal i com s’indica en l’apartat “Exercici de Drets” d’aquestes mateixes Polítiques. Aquesta informació només s’utilitzarà per poder ser localitzat dins de la secció de “ranking”. 

Sobre aquest tractament de dades, Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D’accés, per conèixer quines dades conservem i tractem. 
 • De rectificació, en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte). 
 • D’esborrat o supressió de les dades obtingudes per a la personalització del producte SUIFF i que no siguin necessàries pel manteniment de la garantia o altres obligacions legals d’ESTEL, S.L. 

TRACTAMENT DE COOKIES

COOKIES

Aquest lloc WEB utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència de navegació, dependent de la configuració del seu navegador. En algunes pàgines i opcions dels llocs ESTEL, S.L. s’utilitzen cookies pròpies del navegador. Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un Usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l’usuari, mai en els d’ESTEL, S.L. Cada vegada que l’usuari torni a accedir al lloc web en qüestió; aquests arxius s’activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències senyalades en anteriors visites. Les cookies no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. 

QUINS TIPUS DE COOKIES UTILITZEM?

SEGONS EL TERMINI DE TERMPS QUE ROMANEN ACTIVES, LES COOKIES PODEN SER:

 • Cookies de sessió: Dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Es solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió (per exemple, una llista de productes adquirits). 
 • Cookies persistents: Són un tipus de cookies per les que les dades segueixen emmagatzemades en el terminal i pot accedir-se a elles i ser tractades durant un període definit. Tenen data d’esborrat. S’utilitzen, per exemple, en el procés de compra o registre per evitar haver d’introduir les nostres dades constantment. 

SEGONS QUI SIGUI L’ENTITAT QUE GESTIONI L’EQUIP O DOMINI DES D’ON S’ENVIEN LES COOKIES I TRACTI LES DADES QUE S’OBTINGUIN, PODEM DISTINGIR:

 • Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien al dispositiu de l’usuari i són gestionades exclusivament per nosaltres per el millor funcionament del lloc. 
 • Cookies de tercers: Són aquelles que s’envien al dispositiu de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat, que tractarà les dades obtingudes. 

QUAN NAVEGUI PER LA NOSTRA PÀGINA WEB, ES PODEN INSTAL·LAR AL SEU DISPOSITIU LES SEGÜENTS COOKIES:

 • Cookies de registre: Quan l’usuari entra a la nostra web i inicia sessió, s’instal·la una cookie pròpia i temporal perquè pugui navegar per la seva zona d’usuari sense tenir que introduir les seves dades contínuament. Aquesta cookie desapareixerà quan tanqui sessió. 
 • Cookies d’anàlisis: Serveixen per estudiar el comportament dels usuaris de forma anònima al navegar per la nostra web. Així, podrem conèixer els continguts més vistos, el número de visitants, etc., una informació que utilitzarem per millorar l’experiència de navegació i optimitzar els nostres serveis. Poden ser pròpies, però també de tercers. Entre aquestes últimes es troben les cookies de Google Analytics. 

DEFINICIÓ DE LES COOKIES QUE UTILITZEM

Nom de la cookie Origen Propósit
PHPSESSID Tècnica Aquesta cookie permet emmagatzemar un identificador únic per sessió a través del que és possible vincular dades necessàries per a possibilitar la navegació per la web.
gdpr Personalització Gestiona el consentiment de l'usuari per a l'ús de cookies a la pàgina web, amb l'objecte de recordar aquells usuaris que les han acceptat i aquells que no, de manera que als primers no se'ls hi mostri informació al respecte.
device_view Personalització Aquesta cookie detecta el tipus de dispositiu que l'usuari està utilitzant per ajudar a adequar el contingut mostrat per la web.
_ga Analítica És una cookie de Google Analytics que utilitza un identificador anònim per a distingir usuaris anònims. Aquesta cookie realitza anàlisis sobre les interaccions dels usuaris, amb l'objectiu d'optimitzar els serveis que ofereixen. Té una duració de dos anys.
_gat, _ga_UA-* Analítica És una cookie de Google Analytics que s'utilitza per a diferenciar entre els diferents objectes de seguiment creats a la sessió. La cookie s'actualitza cada cop que envia dades a Google Analytics.
_gid Analítica És una cookie de Google Analytics que s'utilitza per a distingir als usuaris. Té una durada de 24 hores.
_utma Analítica Es fa servir per distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca JavaScript i no hi ha cap galeta __utma. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.
_utmb Analítica Es fa servir per determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca JavaScript i no hi ha cap galeta __utmb. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.
_utmc Analítica No s'usa en ga.js. Es configura per interactuar amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la galeta __utmb per determinar si l'usuari estava en una nova sessió o visita.
_utmt Analítica S'usa per a limitar el porcentatge de sol·licituds
_utmz Analítica Emmagatzema la font de trànsit o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a el lloc. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca JavaScript i s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.
_utmv Analítica S'utilitza per a emmagatzemar dades de variables personalitzades del visitant.
_fbp Analítica Utilitzada per Facebook per a proporcionar una sèrie de productes publicitaris com licitacions en temps real de tercers anunciants.

ACTUALITZACIÓ DE LES COOKIES

Les cookies d'aquest lloc web poden ser actualitzades, pel que recomanem que revisi la nostra Política de Cookies de manera periòdica.

COM GESTIONAR LES COOKIES EN FUNCIÓ DEL NAVEGADOR QUE UTILITZI

IMPORTANT: Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades referides rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador. No obstant, ha de saber que, si ho fa, és possible que no pugui utilitzar la plena funcionalitat del lloc. 

Google Chrome

 • https://support.google.com/chrome

Microsoft Internet Explorer o Edge

 • https://support.microsoft.com/es-es/products/microsoft-edge

Mozilla Firefox

    • https://support.mozilla.org/es/products/firefox

Apple Safari

    • https://support.apple.com/es-es/safari

Opera

    • http://help.opera.com

RECAPTCHA

Utilitzem el servei reCAPTCHA de Google Inc. (Google) per protegir les dades enviades a través dels formularis de les pàgines dels nostres usuaris. Aquest servei permet diferenciar les dades enviades per persones dels missatges automatitzats i suposa la transmissió de la direcció IP i altres dades requerides per Google per l’ús del servei reCAPTCHA. Amb tal finalitat, les dades seran transmeses a Google per poder ser utilitzades. La direcció IP serà encriptada per Google en els estats membres de la Unió Europea, així com en els estats associats a l’Espai Econòmic Europeu. Només en alguns casos excepcionals, les direccions IP seran transmeses al servidor de Google als Estats Units per a la seva encriptació. En nom del propietari d’aquest lloc web, Google utilitzarà aquestes informacions per avaluar l’ús del servei per part dels usuaris. La direcció IP transmesa per reCAPTCHA es mantindrà separada d’altres dades de Google. Per a aquestes dades és vàlida la Política de Privacitat de Google. Tots els detalls sobre la Política de Privacitat de Google es poden llegir en la pàgina https://policies.google.com/privacy?hl=es

A l’utilitzar el servei reCAPTCHA, l’usuari consent el tractament de les dades sobre ell dels que Google disposa en la forma i propòsits a dalt establerts.

GOOGLE ANALYTICS

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware amb oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). 

Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats en el seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet. 

Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva direcció IP amb cap altra dada de què disposi Google. 

Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador. No obstant, Vostè ha de saber que, si ho fa, pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquest website. A l’utilitzar aquest website, Vostè content el tractament d’informació sobre Vostè per Google en la forma i per els fins a dalt indicats. 

EXERCICI DE DRETS

Vostè pot dirigir les comunicacions escrites per a l’exercici dels seus drets a:

ESTEL, S.L.

B-08331340

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb NIF B-08331340, en el tom 20957, foli 0096, full 14665, inscripció 13, remetent les seves sol·licituds a la següent direcció: 

ESTEL, S.L. 

Can Noguera 19, 1-2, Pol. Ind. El Barcelonès, 08630 Abrera, Barcelona. 

També pot dirigir les seves comunicacions a través del següents canals: 

 • Presencialment, en les nostres oficines. 
 • Per correu electrònic, a la direcció estel@estelgrup.com 
 • Contactant al telèfon +34 93 770 51 12, on estem a la seva disposició per atendre’l.

Les sol·licituds de dades enviades poden requerir que Vostè proporcioni la documentació addicional necessària per confirmar la seva identitat. En tot cas, pot obtenir informació general sobre la Privacitat i la Protecció de Dades Personals en el següent enllaç: www.agpd.es